Ansökningar för Standertskjölds seniorlägenheter och Elfvikateljéerna

Välj vilken typ av lägenhet du vill söka nedan och klicka därefter på "Skapa en ny lägenhetsansökan" för att göra en ansökan.

Lägenhetens namn
Lägenheters status
Skapa ansökan
Elfvik-ateljéerna (Medelhavsgatan 14A, Helsingfors)
Kan ansökas
Seniorlägenheter i Majblomman och på Kiskovägen 1A (H:fors)
Kan ansökas
Seniorlägenheter i Vindängen (Hagalund, Esbo)
Kan ansökas